top
logo

Sağlık ve İlaç Ruhsatı
Garanti Belgeri >>
TSE Belgeleri
Çalışma İzinleri
Marka & Patent >>
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İthal Lisansi ve Gözetim Belgeleri
Kalite Yönetim Sistemi
CE İşareti
Firma Profili
Diğer Faaliyetlerimiz
 
DUYURULAR
 
İletişim
PCS ULUSLARARASI PROFESYONEL
DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

Yenibosna Merkez Mah. Türkgücü Sok. No:33, D:6 Kat:2 34530 Çobançeşme /İSTANBUL
TEL: 444 1 689
E-Mail: info@pcsturkey.com.tr
WEB :www.pcsturkey.com.tr
 
 
Anket
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Beğendiniz mi?
 
 
 
Anket Sonuçlarına bak
 
Site İçi Arama

Gelişmiş Arama

CE İşareti
 
  CE İŞARETİ

CE İşareti Nedir?

CE İşareti,malların serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir Uygunluk Değerlendirme ve işaretleme Sistemidir.CE İşareti,Fransızca’da ‘Europenne Conformite’ olup, Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelmektedir.

CE İşareti; Avrupa Birliği’nin,teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsettiğini Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde içerisinde yer alan Ürünlerle ilgili olup,ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik İşaretidir.

Bir ürünün CE İşareti’ni taşıması;

  • Güvenlik
  • Sağlık
  • Çevre
  • Tüketicinin korunması

İle ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelere hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır. CE İşareti bir anlamda ürünler için teknik pasaport niteliğindedir.

Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; Ürünün tanımı,taşıdığı riskler,sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları,uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE İşareti tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün,asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.CE İşareti,bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğunu gösterir.CE İşareti,bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken diğer taraftan ,ticari açıdan,ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.Bu işareti taşıması gereken Yeni Yaklaşım kapsamındaki ürünün bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

CE UYGUNLUK İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR NELERDİR?

Bir ürünün CE İşaretinin iliştirilmesini gerektiren birden düzenlemeye tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti, ürünün ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir.

CE UYGUNLUK İŞARETİ

a.)İlgili teknik düzenlerde aksi belirtilmediği takdirde en az 5 mm boyunda ‘CE’ harflerinden oluşur.b)Bu işaret için öngörülen oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.
c)Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, etiketine,ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin, ürünün beraberinde herhangi bir dökümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda bu dökümanlara iliştirilir.
d)Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

  • CE uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.
  • İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, CE uygunluk işaretinin yanında,üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası yer alır.
  • Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini gösteren başka bir işaretleme yer alabilir.
  • Ürünlere CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez.

CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI NELERDİR?

1.Alçak gerilim cihazları,
2.Basit basınçlı kaplar,
3.Oyuncaklar,
4.İnşaat malzemeleri,
5.Elektromanyetik uyumluluk,
6.Makineler,
7.Kişisel koruyucu donanımlar,
8.Otomatik olmayan tartı,
9.Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
10.Gaz yakan aletler,
11.Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,
12.Sivil kullanım için patlayıcılar,
13.Tıbbi cihazlar,
14.Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
15.Asansörler
16.Dondurucular
17.Basınçlı kaplar,
18.Telekomünikasyon terminal cihazları,
19.İn vitro diagnostik tıbbi cihazlar,
20.Gezi amaçlı tekneler
21.Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları direktifleri kapsamına giren ürünlere CE işareti iliştirilmektedir.


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 

Firma Kataloğu
bottom

Tüm Hakları Saklıdır © PCS uluslararası danışmanlık ltd. şti. Web Tasarım: Web-Art Bilişim