top
logo

Sağlık ve İlaç Ruhsatı
Garanti Belgeri >>
TSE Belgeleri
Çalışma İzinleri
Marka & Patent >>
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İthal Lisansi ve Gözetim Belgeleri
Kalite Yönetim Sistemi
CE İşareti
Firma Profili
Diğer Faaliyetlerimiz
 
DUYURULAR
 
İletişim
PCS ULUSLARARASI PROFESYONEL
DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

Yenibosna Merkez Mah. Türkgücü Sok. No:33, D:6 Kat:2 34530 Çobançeşme /İSTANBUL
TEL: 444 1 689
E-Mail: info@pcsturkey.com.tr
WEB :www.pcsturkey.com.tr
 
 
Anket
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Beğendiniz mi?
 
 
 
Anket Sonuçlarına bak
 
Site İçi Arama

Gelişmiş Arama

Garanti Belgeri >> Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi
 
  SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu ömrü süresince,satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine aynı listede ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulunur. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlanabilir.

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1)Dilekçe, internetten alınan başvuru numarası dilekçede yer almalıdır. (Sanayi Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne)
2) 2 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi(Her hizmet kapsamı için düzenlenecek belgeler Bakanlık’dan  veya Sanayi Müdürlüklerinden temin edilebilir)
3) Servis İstasyonlarının Gösterir Liste,
4)Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca  başvurusu bulunan imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya T.S.E. Hizmet Yeterlilik onaylı sureti veya aslının noter tasdikli örneği
5)İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri.

İSTENİLEN BELGELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLEEK HUSUSLAR

1) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınacak mal veya malın olduğu dilekçede belirtilecektir.
2) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri Belgenin Veriliş Tarihi ve Satış bölümleri hariç olmak üzere Firma tarafından bilgisayar veya daktilo ile Belge üzerindeki adres, Firmanın merkez adresi (ticaret sicilinde kayıtlı olacaktır. Verilen Hizmet Kapsamı bölümüne, başvuruda bulunulan ürün grubu tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesindeki veya Bakanlıkça uygunluk belgelerindeki ’Verilen Hizmet Kapsamı’ belirtilecektir.
3) Servis İstasyonlarını Gösterir Listede servisin unvanı, adresi,yetkilisi tarafından doldurularak,kaşelenip imzalanacaktır.Burada belirtilen servis Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk bulunan alan ‘Hizmet Yeri Adresi’ ile aynı olacaktır.
4) T.S.E Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin veya Bakanlıkça tanzim edilen belgelerinin geçerlilik süreleri başvuru tarihi itibariyle dolmamış olmalıdır. Standardın veya teknik düzenlemesi dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olması.
5) T.S.E.’den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde imalatçı-üretici ve/veya unvanı açıkça yazmalıdır. Servis istasyonu, imalatçı-üretici ve/veya ithalat Standard kapsamında hizmet veriyor ise unvan o standardın altına yazılmıştır.


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 

Firma Kataloğu
bottom

Tüm Hakları Saklıdır © PCS uluslararası danışmanlık ltd. şti. Web Tasarım: Web-Art Bilişim