top
logo

Sağlık ve İlaç Ruhsatı
Garanti Belgeri >>
TSE Belgeleri
Çalışma İzinleri
Marka & Patent >>
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İthal Lisansi ve Gözetim Belgeleri
Kalite Yönetim Sistemi
CE İşareti
Firma Profili
Diğer Faaliyetlerimiz
 
DUYURULAR
 
İletişim
PCS ULUSLARARASI PROFESYONEL
DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

Yenibosna Merkez Mah. Türkgücü Sok. No:33, D:6 Kat:2 34530 Çobançeşme /İSTANBUL
TEL: 444 1 689
E-Mail: info@pcsturkey.com.tr
WEB :www.pcsturkey.com.tr
 
 
Anket
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Beğendiniz mi?
 
 
 
Anket Sonuçlarına bak
 
Site İçi Arama

Gelişmiş Arama

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 : 2000
 
  ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşadığı ekonomik bir yarışa itmiştir.Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek,tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi,etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

TS-EN-ISO 9001:2000 Standardı şu bölümlerden oluşmaktadır;


1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standardlar
3.Terimler ve Tarifler
4.Kalite Yönetim Sistemi
a)Genel Şartlar
b)Dokümantasyon Şartları
5.Yönetim Sorumluluğu
a)Yönetim Taahhüdü
b)Müşteri Odaklılık
c)Kalite Politikası
d)Planlama
e)Sorumluluk, Yetki ve İletişim
f)Yönetimin Gözden Geçirmesi
6.Kaynak Yönetimi
a)Kaynakların Sağlanması
b)İnsan Kaynakları
c)Alt yapı
d)Çalışma Ortamı
7.Ürün Gerçekleştirme
a)Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
b)Müşteri ile ilişkili Prosesler
c)Tasrım ve Geliştirme
d) Satın Alma
e)Üretim ve Hizmetin Sağlanması
f)İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
8.Ölçme, Analiz Ve İyileştirme
a)Genel
b)İzleme Ve Ölçme

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIMIZ KALİTE SİSTEMLERİ

Danışmanlık hizmetini verdiğimiz kalite sistemleri aşağıda sıralanmıştır.

TS EN ISO 9000 / 2000
TS EN ISO 14000 /14001
TS / 8001 (OHSAS)
TS 13001 (HACCP)
TS 13485(TIBBİ CİHAZLAR)
TS ISO / IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ
TS EN ISO 82 000 (GIDA GÜVENLİĞİ)

 

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 nedir?

Ürün ve/veya hizmetin kalitesini güvence altına almak için kurulan uluslararası yönetim standartları serisidir. Organizasyonun müşteri gereksinimlerini, ürünle ve/veya hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını karşılama yeterliliğini göstermek için kullanılır.

 

ISO 9001 ’in yararları nelerdir?

Kuruluşa yararları

1- Maliyet ve zamandan tasarruf sağlar,

2- Karlılığı ve verimliliği artırır,

3- Ulusal ve Uluslar arası pazarda rekabet gücünü artırır,

4- Uluslar arası bir standart olduğu için ihracatta kolaylık sağlar,

5- Fire ve iade oranlarını azaltır,

6- Tüm faaliyetlerin kontrolünü kolaylaştır,

7- Müşteri odaklı bir yapı oluşmasını ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar. 

8- ISO 9000 belgesini reklam aracı olarak kullanabilir.

Müşteriye yararları

1- Kalitesini belgelemiş firmaların ürün ve/veya hizmetlerine sahip olurlar,

2- Firmaların ürün ve/veya hizmetlerinin kıyaslanmasında etkili bir rol oynar.

Çalışanlara yararları

1- Sorumluluk ve yetkiler tanımlandığı için çalışanlar kendi işlerini daha iyi anlarlar,

2- Çalışan memnuniyeti artırır,

3- Kuruluştaki uygulamalar tanımlandığı için işe yeni başlayan personel, işini daha çabuk öğrenir.

 

ISO 9001 Danışmanlık Sürecimiz

1. Adım: Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevcut organizasyon ve dokümantasyon yapısının incelenmesi,

Proje ekibinin ve liderinin belirlenmesi,

Projenin aşamalarını içeren proje planının oluşturulması,

Bilinçlendirme eğitimi ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması.

 

2. Adım: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Toplantıları

Kalite politikası ve hedeflerin oluşturulması,

Organizasyon şemasının hazırlanması, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

Süreçleri temelinde süreç analizi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

Sistem dokümantasyonunun oluşturulması,

Kalite El Kitabının hazırlanması.

 

3. Adım: İç Denetimlerin Yapılması

Bu adım, firmanız bünyesinde iç denetimleri gerçekleştirecek denetçi ekibe yönelik olarak PCS tarafından verilecek İç Denetçi Eğitimini ve iç denetimlerin yapılmasını kapsar.

4. Adım: Belgelendirme Kuruluşuna Müracaatın yapılması

ISO 9001:2000 KYS için dokümantasyon hazırlıklarınız bittikten sonra Belgelendirme kuruluşu ile iletişime geçilerek belgelendirme süreciniz başlatılır.
Akredite belgelendirme kuruluşlarının sorumlu olduğu bu süreçte, PCS, belgelendirme süreci ile ilgili her konuda firmanıza gereken desteği (talep edildiği takdirde) bedelsiz olarak yerine getirecektir.


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 

Firma Kataloğu
bottom

Tüm Hakları Saklıdır © PCS uluslararası danışmanlık ltd. şti. Web Tasarım: Web-Art Bilişim